Mini Bookstore

Marston Hills minibokhandel etablerades omkring år 2010, i de lokaler på undervåningen I Tallarna som tidigare hyst det tryckeri som drevs ar Martin Allwood och Lennart Lindberg mellan 1976 och 1997.

Bokhandeln innehåller antikvariska böcker I flera olika genrer, från skönlitteratur och poesi till samhällsvetenskap och filosofi, på svenska och engelska. Ett mindre antal finns på ytterligare 5-10 språk. En ganska stor avdelning hyser Martin Allwoods böcker från 1939 till 1997. En mindre avdelning innehåller av Jens Allwood, Kristin Allwood och Carl Martin Allwood. Dessutom finns en mindre avdelning med böcker publicerade av Immigrantinstitutet.

Priser:

1 bok: 150kr, 2 böcker: 250kr, 3 böcker: 325kr.  Varje extra bok kostar 50kr. Specialerbjudande: 20 böcker för 1000kr. Priserna inkluderar porto och paketering inom Sverige.

För att beställa böcker, skicka ett mail till: jens@marstonhill.com.

Boklista:

Böcker av Martin Allwood
Böcker på Engelska
Böcker på Svenska
Övriga böcker