Kurser, konferenser, seminarier

Marston Hill har varit ett centrum för kursverksamhet sedan starten på 1920-talet, då sommarkurser i engelska startades av Charles Allwood. Under många år, fram till 1991, bedrevs kurserna och anläggningen gick även under namnet Anglo-American Center.

På senare år har kursverksamheten bytt inriktning, i samband med att namnet för verksamheten ändrats till Marston Hill Intercultural Center for Quality of Life. Främst ges akademiska kurser, sedan 1980-talet. Nationella och internationella forskarkurser som ägt rum har bl a varit: Artificiell Intelligens (1982 den första kursen i ämnet i Sverige), Psykolingvistik, Datalingvistik, Talspråksanalys, Barns språkutveckling, Flera forskarskolor i Kognitionsvetenskap, och en EU Nätverkskurs i Social Signal Processing.


Genom ett samarbete med universitetet i Wuhan har kinesiska doktorander och universitetslärare i media och kommunikation kommit för sommarkurser i interkulturell kommunikation under ett antal somrar.


På Marston Hill har vi även kurser och seminarier inriktade på temat ”Livskvalitet”, t ex i yoga och qi gong.


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /data/4/d/4d2b666a-0370-423b-91d4-ddd805c223f6/marstonhill.se/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218