Dårskapen

Huset uppfördes 1956. Namnet kommer av att ekonomin egentligen inte tillät att huset skulle uppföras.

Huset har ett rum, kallt vatten och öppen eldstad. Det är inte vinterbonat.